Øens Køle- & Klimateknik ApS tilbyder plug and play anlæg til overskudsvarme projektet, hvor varmen kan bruges i eksisterende bygning, til brugsvand og/eller salg til fjernvarmen.

Har du brug for køl, kan dit køleanlæg, ofte med fordel, kombineres med varmegenvinding.